Marsjhefter, noteklyper, regntrekk, trommebøyler, bandolærer, uniformsstjerner